Donesi svoj digitalni uređaj

Doprinos diskusiji o efikasnim modelima ulaganja u IKT infrastrukturu
Partneri projekta
edtech partneri logo-unicef
EDTECH LOGO (185 x 40 px)

O projektu

Projekat Razvoj koncepta i prakse Donesi svoj digitalni uređaj u školu putem podrške i razmene iskustava, (skraćeno Donesi svoj digitalni uređaj) pokrenut je od strane Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa UNICEF-om. Projekat ima za cilj da doprinese diskusiji o efikasnim modelima ulaganja u IKT infrastrukturu.
Donesi svoj uređaj (engl. Bring your own device ‒ BYOD) je pristup kojim se učenicima omogućava da sopstveni digitalni uređaj (npr. mobilni telefon, tablet, laptop, itd.) koriste tokom nastave, kao podršku procesu učenja (UNESCO, 2013).
Primena digitalnih tehnologija u obrazovanju se iz godine u godinu povećava, ali njihova puna integracija koja dovodi do postizanja postavljenih ciljeva obrazovanja i poboljšanja učeničkih postignuća i dalje ostaje kompleksan proces koji zahteva dodatna razmatranja i ulaganja.

Kroz projekat biće osnaženo pet škola (osnovnih i srednjih) u Srbiji za sprovođenje i testiranje koncepta Donesi svoj uređaj.

Javni poziv za škole

Učešćem u projektu škola dobija:

  • podršku mentora za opšti razvoj infrastrukturne mreže koja omogućava pristup uređajima i mreži ali i održivost iste radi primene koncepata Donesi svoj digitalni uređaj;
  • podršku mentora i pristup stručnim materijalima koji mogu podržati koncept Donesi svoj digitalni uređaj u jednom odeljenju;
  • priliku za samovrednovanje primenom Selfi instrumenta i/ili analizu Selfi školskog izveštaja za škole koje su sprovele samovrednovanje, sa posebnim osvrtom na rezultate razvoja IKT infrastrukture i razvoj koncepta Donesi svoj digitalni uređaj;
  • samovrednovanje može biti osnov za pripremu digitalnog segmenta Razvojnog plana ustanove i razvoj koncepta Donesi svoj digitalni uređaj;
  • sertifikat o učešću u projektu koji izdaje Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu;
  • ostale vrste podrške u skladu sa potrebama škole.

Rok za prijavljivanje škola putem formulara je 09.03.2022.

Realizacija projekta planirana je u periodu od marta do juna meseca 2022. godine.

Škole se prijavljuju za učešće u projektu popunjavanjem elektronskog formulara. Za pristup formularu kliknite OVDE

Nazivi odabranih škola biće javno objavljeni do 14.03.2022. na sajtu Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu.

Rezultati konkursa

Izbor osnovnih i srednjih škola za učešće u projektu Razvoj koncepta i prakse Donesi svoj digitalni uređaj u školu putem podrške i razmene iskustava

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa UNICEF-om odabrao je šest škola za učešće u projektu Razvoj koncepta i prakse Donesi svoj digitalni uređaj u školu putem podrške i razmene iskustava.

Škole su birane na osnovu sledećih kriterijuma:

– tip škole (osnovna/srednja);

– veličina škole;

– navedenih prethodnih aktivnosti/projekata (najmanje tri relevantna) kojima se promovisala pravednost i inkluzija kako bi se smanjila nejednakost između učenika u pogledu socio-ekonomskog statusa, kao i potencijalni digitalni jaz u pristupu digitalnim uređajima.

Škole koje će učestvovati u projektu:

1. OŠ „Miroslav Antić Mika“, Pančevo

2. Gimnazija Zaječar, Zaječar

3. OŠ „Ujedinjene nacije“, Beograd

4. OŠ ,,Nada Purić”, Valjevo

5. Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Niš

6. Filološka gimnazija, Beograd

Zahvaljujemo svim školama koje su se prijavile na javni poziv.

Povezani projekti