Vebinari „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“

Smernice, dokumenta i instrumente koji su nam na raspolaganju u digitalnom segmentu formalnog obrazovanja
Partneri projekta
edtech partneri logo-mp
edtech partneri logo-zvkov
EDTECH LOGO (185 x 40 px)

O projektu

Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i  Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju u Srbiji, tokom februara, marta i aprila organizuje niz vebinara kao sastavni deo međunarodne inicijative „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ .

Cilj projekta

Cilj programa je okupljanja predstavnika nadležnih ministarstava, zavoda i institucija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije i ukazivanje na konkretne smernice, dokumenta i instrumente koji su nam na raspolaganju u digitalnom segment formalnog obrazovanja kao odgovor na novonastalu situaciju realizacije nastave u onlajn i hibridnom režimu a koje mogu biti primenjene na regionalnom nivou. Teme koje će se obrađivati tokom programa su:

  • Akcioni plan za razvoj digitalnog obrazovanja 2021-2027 Evropske komisije;
  •  Okvir za procenu kapaciteta osnovnih i srednjih škola za organizovanje nastave na daljinu u slučaju kada je obustavljen neposredni rad za učenicima – kao jedan od odgovora na kovid krizu;
  • Selfi – od pilotiranja do skaliranja;
  • Novi upitnici u Selfi instrumentu i pilotiranje Selfi instrumenta za dualno obrazovanje;
  • Digitalna škola – evropski pilot program;
  • Okvir za dobijanje oznake Digitalna škola;
  • Digitalni segment Razvojnog plana ustanove – primer iz prakse;
  • Onlajn nastava – smernice za realizaciju;
  • Hibridna nastava – smernice za realizacija

Snimci vebinara

Vebinar – 11.02.2021 snimak je dostupan ovde.

Vebinar – 18.02. 2021 snimak je dostupan ovde.

Vebinar – 05.03.2021  snimak je dostupan ovde.

Vebinar – 18.03.2021  snimak je dostupan ovde

Vebinar – 20.05.2021. snimak je dostupan ovde  

10:30  Otvaranje vebinara, Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan i Nataša Petrović, Balkanski fond za demokratiju u Srbiji

10:35  Akcioni plan za razvoj digitalnog obrazovanja 2021-2027 Evropske komisije, dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR

10:45  Bosna i Hercegovina: Instrumenti i/ili mere obrazovne politike iz oblasti digitalnog obrazovanja, Elma Kico, stručni saradnik za međunarodnu saradnju i projekte, Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

10:55  Severna Makedonija: Instrumenti i/ili mere obrazovne politike iz oblasti digitalnog obrazovanja, Gordana Janakievska, načelnica Biroa za razvoj obrazovanja, Biro za razvoj obrazovanja

11:05  Crna Gora: Instrumenti i/ili mere obrazovne politike iz oblasti digitalnog obrazovanja, Radovan Ognjanović, načelnik Zavoda za školstvo

11:15  Srbija: Instrumenti i/ili mere obrazovne politike iz oblasti digitalnog obrazovanja, Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

11:25  Pauza

11:35  Digitalno obrazovanje, Diskusije u grupama

11:50  Saopštenja zaključaka diskusija

12:05  Završetak vebinara i najava narednih događaja

18:00   Selfi – od pilotiranja do skaliranja, dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR

18:20   Novi upitnici u Selfi instrumentu i pilotiranje Selfi instrumenta za dualno obrazovanje, Prof. dr Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

18:30   Digitalna škola – evropski pilot program, Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

18:40   Prezentovanje zaključaka dobijenih na osnovu Selfi školskog izveštaja – mentori i predstavnici 3 škole

19:10   Završetak vebinara i najava narednih događaja

18:00   Okvir za dobijanje oznake Digitalna škola, Vladan Mladenović, mentor na Digitalna škola – evropskom pilot programu

18:15   Resursi, Katarina Veljković, mentor na Digitalna škola – evropskom pilot programu

18:30   Digitalni segment Razvojnog plana ustanove – primer iz prakse, Verica Arula, koordinator na Digitalna škola – evropskom pilot programu, OŠ “Branislav Nušić”

18:45   Diskusija

19:00   Završetak vebinara i najava narednih događaja

18:00   Onlajn nastava, dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR

18:15   Onlajn nastava – smernice za realizaciju, Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

18:30   Resursi, Prof. dr Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

18:45   Diskusija

19:00   Završetak vebinara i najava narednih događaja

18:00   Hibridna nastava, dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, MPNTR

18:15   Hibridna nastava – smernice za realizaciju, Katarina Aleksić, rukovodilac Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

18:30   Resursi, Docent dr. Dobrinka Kuzmanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

18:45   Diskusija

19:00   Završetak programa vebinara

Povezani projekti