EdTech Talents

Jačanje saradnje između akademske i neakademske sfere i jačanje EdTech inovacionih ekosistema -a u Estoniji, Mađarskoj i Srbiji
eu-logo-300x111

O projektu

Cilj projekta EdTech Talents je jačanje saradnje između akademske i neakademske zajednice, uz naglasak na uspostavljanju javno-privatnih veza, intenziviranje učešća privatnog sektora i promovisanje prenosa istraživačkih znanja u poslovne sfere. Takođe, projekat obuhvata aktivnosti koje podstiču bliskiju saradnju između poslovnog sektora i obrazovnih institucija kako bi se podržao rast inovacija.

Projekat obuhvata dve ključne aktivnosti:

1. poseta istraživača i njihovih timova iz zemalja u razvoju (Estonija, Mađarska, Srbija)  EdTech kompanijama i konsultantskim firmama iz Austrije, Nemačke i Španije kako bi se naučili ; 

2. poseta istraživača iz  naprednih zemalja (Austrije, Nemačke i Španije) kako bi podelili svoj relevantni intelektualni kapital sa EdTech startapovima iz zemalja u razvoju (Estonija, Mađarska, Srbija). 

Tokom ovog procesa, prenos znanja se podržava putem posvećenog mentorskog rada i obuka koje imaju za cilj uspostavljanje kontinuiranog i značajnijeg toka inovacija, ideja, znanja, stručnosti i relevantnih usluga

Kontekst

U okviru različitih istraživanja obrazovnih tehnologija (EdTech) od 1990. godine, naglasak je bio na pripremi nastavnika i tehničkih stručnjaka za tržište rada, a ne na pripremi profesora i istraživača da pruže svoje usluge znanja EdTech sektoru ili da osnuju sopstvene spin-off kompanije iz oblasti EdTech-a. Pored toga, eksplozivni rast EdTech startapova stavlja ogromnu odgovornost na istraživače da obezbede da ove kompanije interdisciplinarnim naučno-istraživačkim radom zasnovanim na dokazima, proizvode prilagode potrebama teorija učenja i lokalnih nastavnih planova, ali i postali prijatni za korišćenje i jednostavni za primenu u učionici nastavnika. Veliki broj istraživanja pokazao je da većina nastavnika odbija tehnološke inovacije već u fazi probnog korišćenja jer ni nastavnici ni učenici ne smatraju da su im korisne – ili proizvodi jednostavno ne funkcionišu za njih.

Istovremeno, većina EdTech kompanija fokusira se na prikupljanje investicija za inovacije, sa manje naglaska na pedagoškim ciljevima svojih usluga. Nažalost, trenutna potražnja estonskog, mađarskog i srpskog EdTech sektora za kupovinom usluga znanja od lokalnih univerziteta je vrlo niska. Slično tome, spremnost univerziteta da pruže ove izuzetno vredne obrazovne usluge je takođe vrlo niska. Cirkulacija talenata između sektora i saradnja između akademske i poslovne sfere za prenos znanja zahteva sistematske i strukturirane napore. Imajući sve ove faktore u vidu, ovaj predlog ima za cilj pronalaženje rešenja za trenutne izazove na individualnom, institucionalnom i ekosistemskom nivou inovacija u oblasti EdTech-a.

 

Susreti istraživača iz razvijenih zemalja sa EdTech zajednicom u Srbiji

Metodologija posete istraživača iz razvijenih zemalja u okviru projekta EdTech Talents se zasniva na tome da stručnjaci iz akademske zajednice mentorišu 1-3 EdTech startapa tokom svakog perioda. Svaki period će zahtevati odabir novih startapova za konsultacije, uz prethodne online konsultacije i pripremnu fazu.

Stvarna mobilnost istraživača ka EdTech kompanijama u zemljama u razvoju zavisiće od trenutnih i stvarnih potreba kompanija.

Zadatak EdTech organizacije je da promoviše projekat i ciljaju najrelevantnije EdTech kompanije u lokalnoj zajednici, uključujući škole, akademsku zajednicu, predstavnike institucija i IT industrije.

Prema metodologiji, organizacija poseta istraživača iz razvijenih zemalja se vrši preko estonskih, mađarskih i srpskih EdTech krovnih organizacija.

Mentor-istraživač i EdTech-kompanija će raditi u skladu s istraživačkim pitanjima. Ta istraživačka pitanja mogu uključivati testiranje proizvoda ili usluge, validaciju usklađenosti proizvoda/usluge s teorijama učenja ili nastavnim planovima, sastavljanje ili usvajanje anketa korisnika, itd. Istraživači će sarađivati sa EdTech kompanijama po principu mentorstva. S jedne strane, istraživač će konsultovati EdTech kompanije deleći svoje stručnosti iz određene oblasti i izvršavajući zadatke povezane sa istraživačkim pitanjima. S druge strane, biće organizovani otvoreni seminari i radionice po zahtevu cele lokalne EdTech zajednice.

S obzirom da je cilj ovih stručnih poseta podrška EdTech kompanijama u daljem razvoju njihovih proizvoda i usluga, odmah nakon svake posete i nakon 6 meseci biće obezbeđene povratne informacije od EdTech kompanija o tome kako je ova mentorska usluga podržala razvoj njihovih kompanija. Očekuje se da ove posete podstaknu EdTech kompanije da počnu kupovati usluge znanja od akademskih institucija radi validacije i daljeg razvoja svojih proizvoda/usluga.

 

Povezani projekti