Otvoreno obrazovanje u Srbiji

Imamo zadovoljstvo što sa Vama možemo da podelimo “Priručnik za nastavu o otvorenim podacima”

Imamo zadovoljstvo što sa Vama možemo da podelimo “Priručnik za nastavu o otvorenim podacima” koji je sačinjen u okviru projekta “Otvoreno obrazovanje u Srbiji”.

Projekat „Otvoreno obrazovanje u Srbiji” pokrenut je od strane Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa Računarskim centrom Univerziteta u Beogradu. Projekat je podržan programom „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, a realizuje se u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Svetskom bankom i Fondom za dobro upravljanje Vlade Velike Britanije (UK Good Governance Fund). Projekat je podržan i od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Podršku ovom projektu pružila je i kompanija Oracle.

Ovim projektom podržavamo nastavnike informatike i drugih predmeta u uvođenju teme otvorenih podataka u srednjim školama u Republici Srbiji. Projekte aktivnosti i materijali kreirani su sa ciljem da približe učenicima teme – kao što su otvoreni podaci, zašto je ova vrsta podataka važna i kako se ona može namenski koristiti za generisanje novih ideja i rešenja, šta su infografici i kako ih napraviti, koje profesije trenutno postoje i koje će se pojaviti u ovoj specifičnoj IT oblasti.

Kako moja škola može da se uključi?

Iako su obuke za nastavnike i druge projekte aktivnosti završene, i dalje svaka škola ili nastavnik koji želi da radi sa učenicima na temu otvorenih podataka u obrazovanju, može da upotrebi materijale i resurse koje smo razvili tokom ovog projekta i da približi ovu temu kroz predmet koji predaje. Budite slobodni da sa nama podelite rezultate ovih aktivnosti i kako možemo da unapredimo materijale na ovu temu. U priručniku ćete naći sledeće resurse:

  • Uvod u temu otvorenih podаtаkа i prikаz rezultаtа projektа „Otvoreno obrаzovаnje“
  • Nаstаvni mаterijаli o informаtičkim i društvenim аspektimа otvorenih podаtаkа
  • Mаterijаli zа projektnu nаstаvu izrаde infogrаfikа nа osnovu otvorenih podаtаka

Priručnik možete preuzeti na ovoj adresi (5.6MB)

Za više informacije o ovom projektu i drugim aktivnostima, budite slobodni da kontaktirate naš tim.

Priručnik za nastavu o otvorenim podacima

Povezani projekti